KADEŘNICKÝ VELKOOBCHOD

NOVINKY
Botugen Hair system-vlasový botox
Tělová kosmetika Byothea
Parní žehlička STEMPOD
AKČNÍ NABÍDKA
FACEBOOK
KONTAKT

SAPO kadeřnické potřeby 
Otto Sládek
Pohodlí 62
57001 LITOMYŠL

Telefon: +420 461 612 343
                +420 724 338 166  

 

Zelená linka: 800 100 427

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky SAPO (internetový obchod)

Prodávající:

Otto Sládek
SAPO kadeřnické potřeby
Pohodlí 62
Litomyšl 57001

Provozovatelem internetového obchodu je: Otto Sládek

Sídlo společnosti: Pohodlí 62, Litomyšl 570 01

IČ: 64206564
DIČ: CZ 7610253497

Tel: +420 461 612 343
Tel: 777 66 42 68
E-mail:sapo@lit.cz
 

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sapo.cz
 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi „prodávajícím" (provozovatel, dodavatel) a „kupujícím" (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších změn a doplňků. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

„Kupující" (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje, nebo je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nimi. Zboží označené jen pro profesionály mohou používat a nakupovat jen osoby odborně vyškolené pro práci s těmito výrobky a pro nákup těchto výrobků je nutná registrace. Objednáním, vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionální použití a ví, jak s ním zacházet a používat jej. Objednávky s výrobky pro profesionály bez registrace s platným IČ pro kadeřnictví,kosmetiku, ... nebudou vyřízeny. K nákupu profesionálního zboží též stačí zaslání kopie výučního listu v oboru kadeřnictví, kosmetika,.... nebo potvrzení o studiu.

„Kupní smlouva" - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena ve chvíli doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od této chvíle mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávka zboží
Zákazník si vybere zboží, vybere si způsob platby, způsob dodání a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží. Přijetí objednávky je automaticky potvrzováno e-shopem, není tím však zaručena  okamžitá dostupnost zboží
Dostupnost zboží bude vždy upřesněna při potvrzování objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažuje automaticky odesílaný e-mail, ale e-mailové nebo telefonické potvrzení  dodavatele.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení o zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednané zboží.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené kupujícím v elektronické objednávce - kupní smlouvě. U zboží je uveden název, cena, hlavní charakteristika a měrné údaje. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH.

Storno objednávky ze strany kupujícího - Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží .

Storno objednávky ze strany prodávajícího - Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

3. Dodací podmínky

a/ Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to standardně

Česká pošta do 48 hodin , ale vyhrazujeme si maximální dodací lhůtu 5 pracovních dnů, pokud je zboží skladem.  Pokud některé méně běžné zboží není na skladě, může trvat jeho doručení až do 20 pracovních dnů. V případě nábytku vyráběného na zakázku, může být dodací lhůta v rozmezí 4 -8 týdnů od objednání.

b/ V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení pro vyřízení objednávky.

c/ V případě objednávky více výrobků s rozdílnou dobou dodání, bude objednávka odeslána až po zkompletování (nebudete-li si přát rozdělení zásilky).

d/ Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

e/ Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případě nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na expedici zásilky a to ve výši 170 Kč u zásilek expedovaných v rámci České republiky a 350 Kč v případě zásilky odeslané na Slovensko.

 

4. Způsob doručení zboží, expediční náklady

DPD Balík do ruky:

- balík do 30kg a nad 500Kč posláno v ČR, je manipulační poplatek 99,- Kč

balík do 30kg a do 500Kč posláno v ČR, je manipulační poplatek 115,- Kč

- balík od 30kg do 50kg v ČR, je manipulační poplatek 125,- Kč
 

Česká pošta balík do ruky:  

- balík do 30kg v ČR, je manipulační poplatek 170,- Kč

- balík zasílaný na Slovensko, je manipulační poplatek od 250,- dle váhy


Kadeřnický nábytek

- balíky, které mají větší objem a vyšší hmotnost je dopravné dle dohody od 200,- Kč


Poštovné zdarma jen DPD kurýrem:
Poštovné zdarma -  spotřebitel/kupující neplatí při odběru zboží nad 2000 Kč a do 30ti kg  po České republice ( platí jen u DPD kurýra )

Dopravou prodávajícího: Profesionální zákazníci /kadeřnické salony/ mají možnost dodání zboží prostřednictvím dopravy prodávajícího. Viz rozvoz zboží.

Osobně:
Zboží je možné si vyzvednout osobně, na základě předem potvrzené objednávky uskutečněné v našem e-shopu a po telefonickém nebo e-mailovém sdělení, že je zboží připraveno. Zboží je možné si vyzvednout v Pohodlí u Litomyšle nebo v naší pobočce v Hradci Králové.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu.

Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující.

Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů. 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6. Reklamační řád

a/ Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití) dle Občanského zákoníku. Pokud se jedná o profesionální využití (podnikání) je záruční doba 6 měsíců dle Obchodního zákoníku.

b/ Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době

c/ Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu a pokud je vystaven, tak i záruční list. Reklamované zboží kupující předává (poštou či osobně) vždy přímo autorizovanému servisu a to na adresu uvedenou na záručním listě. V případě, že není záruční list vystaven, pak na adresu:

Otto Sládek, SAPO Kadeřnické potřeby, Pohodlí 62,Litomyšl 57001

d/ Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím.

e/ Reklamace se nevztahují na závady na zboží, které vzniknou při dopravě ke spotřebiteli - spotřebitel je povinen si objednané zboží při přebírání zkontrolovat a případné poškození vlivem dopravy reklamovat u doručovací služby (DPD, ČP…) popř. zboží nepřevzít z důvodu poškození.Poškozené zboží zaviněné přepravou nahlaste do 2 dnů, na pozdější reklamace nebude brán zřetel! Reklamační formůlář pro službu DPD najdete na:

http://www.dpd.com/cz/home/on_line_a_mobilni_sluzby/uzitecne_on_line_sluzby/reklamace

 

f/ Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, kdy smluvní stranou je spotřebitel a vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, podnikatel, nevztahuje se na něj tento reklamační řád, ale vztahy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 

 

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresa a poštovní adresa, IČ) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Otto Sládek - SAPO a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Provozovatel tohoto elektronického obchodu (Otto Sládek - SAPO) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na www.sapo.cz) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

 

8. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

Změna v rámci designu výrobků je vyhrazena.

Informační oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající

povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line.

V případě technického výpadku pak nejpozději

do 48 hodin.

2012 © regrafika ▪ Studio DAMI